Bli en del av oss?

Er du en ildsjel som brenner for idrett og aktivitet?

Kunne du tenke deg å bli en del av oss, og hjelpe til med å gjøre arrangementene våre best mulige?


Vi trenger folk til ulike oppgaver. 

 - skaffe sponsorer/samarbeidspartnere

- bygge hindre 

- kreative ideer til nye hindre, eller annet innenfor arrangement

-  ta imot påmeldinger, og svare på spm. 

- hjelpe til med merking av løyper og gjøre istand til arrangementer


Du vil også få lønn for strevet :) Ta kontakt med oss da vel :)