Regler

Regler for deltagelse

  • Det er 14 års aldersgrense for å løpe alene. Er du yngre enn 14 år kan du få delta ved å være på lag med en over 18 år.
  • Alle deltakere som ønsker tidtakning må bære startnummer og brikke, som blir utlevert under registrering før løpsstart
  • All deltakelse skjer på EGEN RISIKO. Med dette menes at arrangør (Forest Run Elverum og I.M.J. Personlig Oppfølging) fraskriver seg alt ansvar for skader på deltakere og deres utstyr/klær/eiendeler under hele arrangementet. Deltakere er dermed ikke dekket av ulykkesforsikring eller lignende gjennom arrangør.
  • Det er ikke tillatt å være påvirket av/benytte seg av alkohol og/eller andre rusmidler eller prestasjonsfremmende middel under arrangementet. Ved mistanke om dette, påberoper arrangøren seg retten til å diskvalifisere deg, deltakeren, fra løpet
  • Det er ikke lov til å hoppe over/gå forbi et hinder. Rekkefølgen på hindrene som er satt opp skal følges, uten unntak. Ønsker deltaker å ikke utføre et hinder vil det på stedet utføres en alternativ øvelse/strafferunde ut fra informasjon og oppsyn fra hindervakt.
  • Forest Run er et løp som flest mulig skal kunne gjennomføre, men det kan være krevende fysisk og psykisk for noen. Derfor oppfordres det til samarbeid gjennom løpet, ser du noen som trenger hjelp- trå til!
  • Ved signering, tillater jeg, deltaker, at Forest Run Elverum, I.M.J. Personlig Oppfølging og deres samarbeidspartnere kan bruke fotografier, video, opptak eller annen dokumentasjon på min deltakelse under Forest Run i etterkant av arrangementet, til hvilket som helst formål arrangør ser dette fordelaktig.


© All Rights Reserved.